Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR

SPOLEČNOST viz. Kontakt
Název: KoolecBar s.r.o.
Sídlo: Radniční 68, 753 01 Hranice
IČO: 07441690
DIČ: CZ07441690

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

PRODUKTY
Fotografie nabízených výrobků jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Veškeré gramáže a velikosti u výrobků uvádějí hodnotu v syrovém stavu. Nápoje a přílohy se rozvážejí pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Prodej alkoholických nápojů osobě mladší 18 let je zakázán. Příjemcem (kupujícím nebo třetí osobou, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) objednávky, obsahující alkoholické nápoje, může být výlučně osoba starší 18 let. Vyslovením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami kupující potvrzuje, že je osobou starší 18 let, resp. příjemcem zboží je rovněž osoba starší 18 let. V případě, že se toto potvrzení kupujícího ukáže jako nepravdivé, bere kupující na vědomí, že mu, nebo příjemci nemusí být zboží vydáno a současně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškerou škodu, popř. vynaložené náklady, které prodávajícímu vznikly v přímé souvislosti s uvedením nepravdivého údaje.".

DORUČENÍ OBJEDNÁVEK
Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.),může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese Provozovatel zodpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnost veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Cena dopravného, minimálně 19,-Kč, se může lišit v závislosti na vzdálenosti či časové náročnosti dojezdu od provozovny na adresu doručení. O ceně dopravného a době doručení je zákazník předem informován na webu v záhlaví košíku. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma.